torsdag 2 februari 2012

IKT och specialpedagogik

Med hjälp av en dator kan elever med olika typer svårigheter få hjälp och stöd. Datorn i sig kan vara motivationshöjande och göra att eleven orkar fokusera längre tid och koncentrera sig bättre.

Det finns också möjlighet att använda olika pedagogiska program, men framför allt kan de få hjälp med olika lärverktyg, som talsynteser, rättstavningsprogram och digitala ordlistor, så att de kan gå i skolan på samma villkor som alla andra.


Mer om IKT och specialpedagogik finns på: www.skoldatatek.se.

Inga kommentarer: